ลักษณะจำเพาะ  ราคา  วิธีการสั่งซื้อ   การส่งมอบสินค้า  ลูกค้า  สอบถาม

การทำงานที่ไร้พรมแดน พ้นขีดจำกัดเวลาและสถานที่ (24/7: Smart Office ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา) เป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริงในโลกยุคปัจจุบัน

ปรับสำนักงานให้เป็น Smart Office

AMS e-Office เป็นโปรแกรมที่รองรับการปฏิบัติงานประจำวันให้อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ที่ติดต่อกับอินเตอร์เนท เรียกได้ว่าทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

AMS e-Office เป็นโปรแกรมที่พัฒนาบนแนวคิด Job Base เมื่อท่านเรียกงานขึ้นมา จะมีเอกสารรวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นทั้งหมดมาแสดง เหมือนกับท่านปฏิบัติงานกับเอกสารที่เป็นกระดาษ มีเครื่องมือต่างๆ อำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การติดตามงาน การนัดหมาย หนังสือเวียน ประกาศ การจองใช้ห้องประชุม ยานพาหนะ อุปกรณ์ IT แบบฟอร์มใช้งานส่วนกลาง การจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร(KM) การเก็บไฟล์ที่ใช้ประกอบการทำงาน และแยกเก็บงานต่างๆเป็น Virtual filing ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ตลอดจนการนำงานต่างๆไปอ้างอิงในเอกสารอื่น อาทิเช่นเพื่อการตรวจสอบประกันคุณภาพเป็นต้น
AMS e-Office ยังเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่สื่อสาร เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารต่างๆระหว่างบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี
AMS e-Office เป็นระบบที่มีการอ้างอิงงานระหว่างหน่วยงานที่อยู่ใน AMS e-Office Server Node ต่างๆได้ทั่วโลก ทำให้ไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ข้ามหน่วยงาน หรือข้าม Node ดังกล่าว
AMS e-Office ได้ถูกติดตั้งให้หน่วยงานต่างๆ มากกว่า 60 หน่วยงานตั้งแต่ พ.ศ. 2547


ข้อมูลเพิ่มเติม: sichon.songsiri@gmail.com

ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 3509901159954 AMS e-Office ver.1.0 เลขที่ลิขสิทธิ์ ว1.1563 ver. 5.2 เลขที่ลิขสิทธิ์ ว1.2649 เจ้าของลิขสิทธิ์ : นาย สิชล สงค์ศิริ